Herhaalrecepten via internet

Deze service is alleen beschikbaar bij personen die ingeschreven zijn bij huisartspraktijk Heinsdijk. Zo kunt u op elk gewenst moment uw herhaalrecepten naar ons verzenden. Wij zullen uw aanvraag de volgende werkdag voor 13.00 uur verwerken.

Tijdens vakanties (zie home) is deze service helaas niet in gebruik
Persoonsgegevens
Achternaam
Voorletter(s)
Voornaam
Geboortedatum
Geslacht
BSN / Sofinr.
Adresgegevens
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Herhaalreceptgegevens
Geneesmiddel
mg/gram/ml
Tab/Caps/Cr/Zalf/Overig
Daags
1
2
3
4
5
6
7
Naam apotheek
Opmerkingen
Bezorgen
Beveiligingscode