Hier vindt u de informatie over hoe de praktijk georganiseerd is en stellen de medewerkers zich voor. In de moderne huisartspraktijk speelt de praktijkverpleegkundige een belangrijke rol in de zogenaamde ketenzorg. De werkzaamheden van de praktijkverpleegkundige worden hier toegelicht. Als u gewend was om een zogenaamde praktijkfolder mee te nemen, dan kunt u hem hier nalezen en desgewenst zelf uitprinten. Ten slotte wordt hier de klachtenregeling weergegeven.

Tussen 08.00 en 17.00 uur kunt u ons bereiken via ons telefoonnummer 023-5321747 : dan via de toets optie 1: direkt naar de spoedlijn.

De SPOEDLIJN is voor ernstige of levensbedreigende situaties! Wij moeten die lijn dus altijd vrij hebben. Bel dus niet onnodig via de spoedlijn.

 

Tussen 17.00 en 08.00 overlegt u met de spoedpost: (023) 224 2526

In noodgevallen belt u 112.

Voor uitgebreidere informatie klikt u hier:informatie spoedpost