informatie spoedpost

Waar en wat is de Spoedpost eigenlijk:  

Beide locaties van het Kennemer Gasthuis hebben een zgn. spoedpost: een combinatie van de huisartsenpost en de spoedeisende hulp. De spoedpost biedt op één plek acute huisartsenzorg én acute ziekenhuiszorg. Let op: na 22.00 uur kunt u op locatie noord NIET meer terecht voor spoedeisende hulp, wel voor huisartsenzorg.

 

Eerst bellen !!!!

Belt u bij een spoedeisende situatie het liefst eerst op. Onze medewerkers kunnen u vertellen waar u het best en snelst terecht kunt met uw specifieke probleem. Zo nodig wordt er een afspraak voor u gemaakt of wordt u thuis bezocht door de huisarts.


Spoedpost Noord

Adres         :Kennemer Gasthuis, locatie noord, Vondelweg 999, 2026 BW Haarlem

Telefoon      :023-5454880  (ma t/m vrij van 08.00 – 17.00 uur)

en 023-5453200  (overige tijden)

 

wat

dagen

tijden

waarvoor kunt u terecht

opmerking

Huisartsenzorg

werkdagen

17.00 -08.00

Acute Huisartsenzorg

tijdens kantoor uren verzoeken we u naar uw eigen huisarts te gaan.

Huisartsenzorg

weekend /feestdagen

24 uur

Acute huisartsenzorg

 

Spoedeisende hulp

7 dagen per week

08.00-22.00

acute verwondingen en letsels (bijv. hechtwonden, botbreuken en sportletsels)

 

Röntgenonderzoek

7 dagen per week

08.00 – 22.00

mocht opname of operatie noodzakelijk blijken, dan wordt u overgebracht naar locatie zuid

 


 

Spoedpost Zuid

Adres           : Kennemer Gasthuis, locatie zuid, Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem

Telefoon       :023-5453880  (ma t/m vrij van 08.00 – 17.00 u.) en 023-5453200  (overige tijden)

 

wat

dagen

tijden

waarvoor kunt u terecht

opmerking

Huisartsenzorg  

werkdagen

17.00-08.00

Acute Huisartsenzorg

tijdens kantoor uren verzoeken we u naar uw eigen huisarts te gaan.

Huisartsenzorg

weekend /feestdagen

24 uur

 

 

Spoedeisende hulp

7 dagen per week

24 uur

alle acute aandoeningen, letsels en ongevallen  

 

 

Bereikbaarheid spoedposten

 

Tijdens kantooruren (ma t/m vrij 08.00 - 17.00 uur)

Op de spoedposten kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur terecht na verwijzing van uw huisarts. Bij ernstige aandoeningen of letsels kunt u zonder verwijzing terecht.

Als u acute gezondheidsproblemen heeft tijdens kantooruren, zult u altijd éérst contact met uw eigen huisarts moeten opnemen. Deze kan uw klachten onderzoeken en u, afhankelijk van de ernst van uw klachten, naar de spoedpost verwijzen.


Buiten kantooruren :(ma t/m vrij 17.00 -08.00 uur; weekend en feestdagen 24 uur per dag)

Telefoonnummer: (023) 545 3200


Wij adviseren u eerst telefonisch contact met de spoedpost/SEH te zoeken. Aan de hand van een aantal vragen wordt bepaald welke hulp u nodig heeft. Dit kan variëren van:

  • telefonisch advies: omdat uw gezondheidsprobleem niet acuut is, hoeft u niet naar de spoedpost te komen. De doktersassistente of de huisarts adviseert u hoe u uw probleem kunt aanpakken, en over het vervolgtraject;

  • de huisarts komt bij u op huisbezoek: uw probleem is zódanig dat u niet naar de spoedpost kunt komen, maar u moet wel door een dokter gezien worden;

  • behandeling op de spoedpost: u krijgt een afspraak, bij spoed kunt u direct komen.

Bij ernstige aandoeningen of letsels kunt u zonder verwijzing terecht bij de spoedpost noord en de spoedpost zuid/SEH.

Locatie KG zuid

Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem

Locatie KG noord

Vondelweg 999, 2026 BW Haarlem