Kwaliteitskeurmerk huisartsenzorg

Onze huisartspraktijk is gecertificeerd volgens de NHG praktijkaccreditering. Elk jaar wordt onze huisartspraktijk geaudit op de kwaliteitseisen die voortvloeien uit ons keurmerk. Deze eisen zijn opgesteld door het Nederlands Huisartsgenootschap. (=NHG, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen).

Dit keurmerk hebben we al sinds 2010.

Wat was dat ook alweer, NHG-accreditatie?

 

 

 

Om het keurmerk "NHG-geaccrediteerd" te verkrijgen heeft de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. De praktijkvoering is in zijn geheel doorgelicht, er zijn gegevens verzameld en er is onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid. Hoe zit het met de wachttijden? Worden uw gegevens goed beheerd? Beschikken de medewerkers van de praktijk over voldoende medische kennis? Op zo'n 250 punten is de kwaliteit van praktijkvoering door een onafhankelijke accrediteur beoordeeld. Ook zijn onze plannen voor de toekomst ter verbetering van onze zorg getoetst. U begrijpt, wij doen ons uiterste best om dit behaalde resultaat van toen te behouden. Immers, met het verkregen keurmerk kunnen we aan u als patiënt laten zien, dat wij kwaliteit van zorg belangrijk vinden. En dat wij blijvend en systematisch werken aan verbetering.

Het keurmerk wordt verleend voor de duur van 1 jaar. Elk jaar opnieuw bezoekt de accrediteur onze praktijk en beoordeeld of de praktijk zich houdt aan gemaakte afspraken en welke verbeteringsplannen zijn gemaakt voor het komende jaar. U kunt meer lezen over praktijkaccreditering op de website van de NHG: praktijkaccreditering.nl/huisarts