Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na een contact met onze praktijk. Wij staan graag open voor uw klachten of feedback, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren. Dit kan in een gesprek, schriftelijk of via een mail. Eén van onze huisartsen neemt uw klacht dan in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak altijd een reactie op uw klacht.

Bent u daarna nog niet tevreden? Lukt dit niet, dan brengt uw arts u in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh. Huisartspraktijk Heinsdijk is aangesloten bij de klachtenregeling van DOKh.

Klachtopvang

U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op. De klachtenfunctionaris ondersteunt u gedurende het traject. U kunt hier terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht.
Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken.

Op de website van de DOKh kunt u hier meer over lezen: www.dokh.nl