Sjef van Steen, Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg

Ik ben Sjef van Steen en ben een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige  die werkzaam is als POH GGz (= Praktijk Ondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg) in de praktijk van Mariët Heinsdijk. Ik ben zo'n 35 jaar werkzaam binnen de psychiatrie en  tegenwoordig als preventie werker binnen de psychiatrie.
De POH GGz is binnen de huisartsen praktijk ingevoerd om u tijdig bij te kunnen staan als er psychische klachten zijn ontstaan. Met mij kunt u in een aantal vertrouwelijk gesprekken bespreken waar u in uw leven tegen aan loopt. Hier zal met u gekeken worden welke praktische mogelijk-heden er voor u zijn of welke vorm van hulpverlening nodig is en of er al dan niet verwezen moet gaan worden. De gesprekken vinden gewoon plaats binnen de huisartsen praktijk of indien gewenst een bezoek aan huis. Ook kan het zijn dat uw nazorg contact vanuit de GGz wordt overgedragen aan de huisarts/POH-GGz om u laag frequent bij te staan als dat gewenst of nodig is. Het tijdig signaleren en behandelen van psychische klachten kan vaak het ontstaan van problematiek met veel impact op alle levensgebieden voorkomen.Sjef van Steen