Evelien Rozemeijer

Mijn naam is Evelien Rozemeijer.Sinds ju ni 2013 werk ik met veel plezier in de praktijk van Mariet Heinsdijk. Ik heb 21 jaar in het toenmalig Zeeweg Ziekenhuis gewerkt. Eerst als secretaresse van de afdeling ergotherpaie. Later, gedurende 18 jaar als doktersassistente op de poli gynaecologie. Na de fusie van het ziekenhuis heb ik als doktersassistente in een tweetal huisartsen praktijken gewerkt. In 2006 heb ik de opleiding voor praktijkondersteuner afgerond, na een aantal jaren deels als assistente en als praktijkondersteuner gewerkt te hebben, heb ik ervoor gekozen om enkel de praktijkondersteuning te doen. Het werken in onze praktijk ervaar ik als zeer prettig. Wij zijn een klein team en daardoor korte lijnen wat betreft overleg en terugkoppeling naar de patiënt. Dat geldt zowel voor de huisartsen, assistentes en onze POH GGZ. TevenEvelienRozemeijer

s is het werken binnen een klein team erg gezellig. Mijn werkdagen zijn maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdag. In onze praktijk houd ik mij bezig met de Diabeteszorg, Astma/COPD, Hart- en vaatziekten, ouderenzorg, stoppen met roken. Daarbij is er de mogelijkheid voor het maken van een ECG of een vaatonderzoek. De spreekuren voor hart- en vaatziekten zijn wij dit jaar gestart. Het is de bedoeling dat we stapsgewijs patiënten zullen uitnodigen voor een controle, te beginnen met degene die uitbehandeld zijn bij de specialist, daarna de patiënten met verhoogde bloeddruk. Deze preventie is bedoeld om risico’s op langere termijn te voorkomen. Het is een veelzijdig vak, waarin zich veel nieuwe ontwikkelingen voordoen. Het bijhouden van de richtlijnen voor de diverse aandoeningen en nascholingen zijn van belang, wat het ook leuk en interessant maakt.