Binnen de praktijk is een praktijkondersteuner werkzaam: Evelien Rozemeijer. Zij neemt bepaalde taken van de huisarts over. In deze tekst leest u meer over het doen en laten van de praktijkondersteuner (POH). In de andere artikelen kunt u meer gedetailleerde informatie lezen.

Waarom praktijkondersteuning

Het werk van de huisartsen is de laatste jaren sterk veranderd. Huisartsen krijgen steeds meer werk als gevolg van onder andere het groeiend aantal chronische patiënten met aandoeningen als diabetes, astma en COPD. Denkt u ook aan de toenemende vergrijzing, het feit dat ouderen langer zelfstandig willen blijven wonen en niet te vergeten het ziekenhuisbeleid dat erop gericht is om patiënten eerder te ontslaan, waardoor o.a. de huisarts meer moet opvangen. Niet alleen de zorgvraag neemt toe maar ook de complexiteit van de zorgvraag. Al met al genoeg redenen om de huisartsenzorg te versterken met de komst van een praktijkverpleegkundige. Voor de implementatie van praktijkondersteuning in onze praktijken hebben wij een overeenkomst met uw zorgverzekeraar gesloten.

Als u met roken wilt stoppen dan kunt u begeleiding van ons krijgen bij dit lastige proces. (extra motivatie)