Binnen de praktijk is een praktijkondersteuner werkzaam: Evelien Rozemeijer. Zij neemt bepaalde taken van de huisarts over. In deze tekst leest u meer over het doen en laten van de praktijkondersteuner (POH). In de andere artikelen kunt u meer gedetailleerde informatie lezen.

Waarom praktijkondersteuning

Het werk van de huisartsen is de laatste jaren sterk veranderd. Huisartsen krijgen steeds meer werk als gevolg van onder andere het groeiend aantal chronische patiënten met aandoeningen als diabetes, astma en COPD. Denkt u ook aan de toenemende vergrijzing, het feit dat ouderen langer zelfstandig willen blijven wonen en niet te vergeten het ziekenhuisbeleid dat erop gericht is om patiënten eerder te ontslaan, waardoor o.a. de huisarts meer moet opvangen. Niet alleen de zorgvraag neemt toe maar ook de complexiteit van de zorgvraag. Al met al genoeg redenen om de huisartsenzorg te versterken met de komst van een praktijkverpleegkundige. Voor de implementatie van praktijkondersteuning in onze praktijken hebben wij een overeenkomst met uw zorgverzekeraar gesloten.

 

  Welke taken heeft de praktijkondersteuner?

Om de huisarts te ontlasten zal de praktijkondersteuner een aantal taken van de huisarts overnemen. Dit in nauwe samenwerking met de huisarts. De taken worden zelfstandig door de praktijkondersteuner uitgevoerd in de vorm van spreekuren, huisbezoeken, voorlichting en instructie.

Om u een idee te geven wat de POH doet:

  • de controles van patiënten met suikerziekte
  • de controles van patiënten met astma/copd
  • de controles van patiënten met een hoge bloeddruk
  • het begeleiden bij stoppen met roken.

Verder kan een POH taken hebben op het gebied van het onderhouden van contacten met andere zorgverleners in, bijvoorbeeld de thuiszorg en het ziekenhuis.

Voor u is het van belang te weten dat een POH in staat is zich een oordeel te vormen van de toestand van de patiënt (medisch, psychisch en sociaal) en op basis hiervan de patiënt kan begeleiden en voorlichten.

De huisarts verwijst u naar haar spreekuur.

Samenwerking met de huisarts is gegarandeerd

Voor alle duidelijkheid: uw huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de zorg voor u.
In gezamenlijk overleg zullen huisarts, praktijkondersteuner en doktersassistente afspraken maken over wie, wanneer, welke zorg aan u als patiënt biedt.

 

Wat voor opleiding heeft een praktijk ondersteuner?
 
Een praktijkverlpleegkundige is een op HBO-niveau opgeleide professional in de huisartsen zorg.