Astma en COPD zorg in onze praktijk

Een goede instelling van patiënten met astma en COPD is van groot belang. Een slechte instelling kan met name bij patiënten met astma leiden tot blijvende longschade, bij beide groepen tot veel klachten in het dagelijks leven.

Wij adviseren onze patiënten eenmaal per jaar te komen voor een uitgebreide controle. Deze controle bestaat uit het bespreken van de klachten, medicatiegebruik en een longfunctieonderzoek. Patiënten die onderhoudsmedicatie gebruiken worden hiervoor opgeroepen in de maand dat men jarig is.

Voordat u op controle komt verzoeken wij u de betreffende vragenlijst voor astma of COPD in te vullen.

Vragenlijsten voor astma: ACQ lijst.

Vragenlijst voor COPD: CCQ lijst.