Huisarts Heinsdijk

Privacy Reglement

Privacyverklaring Huisartspraktijk Heinsdijk

Huisartspraktijk Heinsdijk heeft conform de AVG een privacyreglement opgesteld.

Patiënten hebben het recht  om hun persoonsgegevens in te zien, deze te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. Verder hebben patiënten het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens.

Hieronder kunt u het reglement nalezen en het wijzigingsformulier downloaden.

Aanvraagformulier wijzigen gegevens

Door het invullen en inleveren van bijgevoegd formulier kunt u uw gegevens wijzigen. Wij vragen u het aanvraagformulier zelf langs te brengen bij de praktijk en uw legitimatiebewijs mee te nemen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren. Aanvraagformulier medische gegevens