Huisarts Heinsdijk

Afspraak bij de praktijkondersteuner POH Somatiek

Afspraak bij de praktijkondersteuner huisarts Somatiek

Evelien Rozemeijer is onze POH-Somatiek

Haar takenpakket is gevarieerd. Dit om de huisarts te ontlasten, omdat gebleken is dat de voorlichting over een ziekte en het begeleiden van leefstijlveranderingen meer tijd vergt. Zij ziet patiënten in het kader van onderstaande onderwerpen/ziekten:

Diabetes mellitus: het betreft in grote lijnen de controle van de diabetes type II patiënten.  

Een controle houdt het volgende in: 

Het geven van voorlichting over het ziektebeeld. Daarbij adviezen over voeding en bewegen, de zogenaamde leefstijladviezen. Tevens geef ik voorlichting over de behandeling. De controles worden op maat afgesproken. Iemand die goed is ingesteld komt 1 à 2 x per jaar, iemand die meer hulp behoeft 4 keer of vaker per jaar. 

Eenmaal per jaar wordt er een bloed- en urineonderzoek afgenomen i.v.m. de algehele controle van hart-en vaten en de suiker. 

Eenmaal per jaar vindt er een voetcontrole plaats om de doorbloeding van de vaten te controleren. 

Eénmaal in de twee jaar wordt er een foto van het netvlies gemaakt. Dit alles om de risico’s van diabetes zo klein mogelijk te maken en het liefst te voorkomen. 

De controles bij de POH zijn voor patiënten die al eerder een hart- en vaatziekte hebben gekregen, zoals een hartinfarct, herseninfarct, een CVA, TIA of een verhoogd cholesterol hebben of zijn terugverwezen van de specialist.

Belangrijk zijn ook de controles voor vrouwen die tijdens een zwangerschap, zwangerschapsdiabetes en/of een hoge bloeddruk hebben gekregen, of het zogenaamde HELPP syndroom. Deze afkorting staat voor zwangerschapsvergiftiging.

Ook als u bezorgd bent, of familiair belast en daarom het risico op hart- en vaatziekten wilt laten onderzoeken, bent u welkom in onze praktijk.

Sinds de verhuizing naar de nieuwe praktijk heb ik versterking van mijn collega’s Esther en Laila.

Voor de patiënten met luchtwegklachten of mensen die langdurig roken, is er de mogelijkheid om een longfunctie- onderzoek te laten verrichten. Hierbij kan een diagnose gesteld worden van bijvoorbeeld astma en COPD. 

Naar aanleiding van de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap worden de COPD patiënten periodiek gecontroleerd. Indien nodig wordt er een longfunctietest gedaan, tevens bespreken we het gebruik van de inhalatie medicatie en de ziektelast. 

Door de vergrijzing en het verdwijnen van de verzorgingshuizen is de druk op de ouderenzorg bij de huisarts toegenomen. Wat wij kunnen bieden is een huisbezoek bij de oudere om te inventariseren. Dit kan op verzoek van de oudere zelf, van kinderen of naasten. 

Sinds 2022 wordt de ouderenzorg in onze praktijk ook ondersteund door mijn  collega Monique. 

Omdat roken één van de grootste oorzaken is van ziekten, waaronder kanker, COPD, hart- en vaatziekten, is stoppen van levensbelang. U kunt bij ons terecht voor hulp bij het stoppen met roken. 

De hulp houdt in dat er samen met u een plan gemaakt wordt, hoe u zou willen stoppen. Dit plan ondersteun ik door kennis te delen van wat een verslaving inhoudt, gesprekken over motivatie, valkuilen, en het volhouden op lange termijn. Daarnaast kan ik als stoppen met roken coach zo nodig hulpmiddelen adviseren en voorschrijven. 

Op verzoek van de overheid zijn de huisartsen in 2022 gevraagd om meer aandacht te schenken aan het gebruik van alcohol. Dit omdat het alcohol gebruik zeer is toegenomen en sociaal geaccepteerd is. Alcohol kan schadelijk zijn voor onze gezondheid en het blijkt dat hier nog te weinig over bekend is.

Tijdens onze spreekuren benoemen we regelmatig het alcohol gebruik. Indien patiënten behoefte hebben om hierover te praten, kan er met de huisarts en/of mij een afspraak gemaakt worden. 

De nadruk ligt met name op het delen van de kennis, de bewustwording van welke problemen alcohol kan veroorzaken en adviezen hoe u het gebruik kunt minderen c.q. stoppen.