Huisarts Heinsdijk

Missie & Visie

Missie & visie van onze huisartsenpraktijk

De missie van onze praktijk is om evidence based, reguliere, hoogwaardige huisartsgeneeskundige zorg te leveren, waarbij laagdrempeligheid en wijkgerichte zorg hoog in het vaandel staan.

We zijn een hecht team dat elkaar aanvult en ondersteunt waar nodig. Hierdoor kunnen we met elkaar goede, betrokken en persoonlijke zorg geven aan onze patiënten. We kijken verder dan de ziekte alleen. We proberen samen met de patiënt te kijken wat er nodig is op dat moment. Soms staat dat niet in een protocol. Iedereen is anders en gaat anders om met ziekte, afscheid, verdriet en rouw. We kunnen niet alles oplossen maar wel meedenken hoe u verder kunt op uw weg.

In onze visie is de huisartsenzorg laagdrempelig, betaalbaar en dus toegankelijk voor iedereen.

We vinden het belangrijk om een buurtpraktijk te zijn en te weten wat er in de buurt speelt. We zijn betrokken bij buurtactiviteiten en het buurthuis. De zorg is evidence based en we werken volgens de NHG-protocollen. Ook durven we hier van af te wijken en geloven in zorg op maat wanneer dit nodig is. 

Goede samenwerking met andere disciplines in de zorg vinden we een voorwaarde om goede zorg te kunnen leveren. En daarom investeren we in een goede samenwerking en afstemming met de wijkverpleegkundigen, apothekers, fysiotherapeuten, psychologen en specialisten.

Palliatieve zorg vinden we een bijzonder aspect binnen ons takenpakket. Hierbij zijn wij met het hele team betrokken en gaan hier zorgvuldig mee om. We maken plannen met elkaar en durven onze nek voor u uit te steken wanneer dit nodig is.